NAŠE POBOČKY

BRATISLAVA
NITRA
ZVOLEN
ŽILINA
PREŠOV

Kontaktujte nás

+421 45 5410763
info@matecoslovakia.sk

mateco Slovakia s.r.o.
Strážska cesta 7892
960 01 Zvolen

IČO: 36620114
IČ DPH: SK2020083076
IBAN: SK51 7500 0000 0040 1776 6094
Bankový účet: ČSOB Banka

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8576/S, Oddiel: Sro