Prenájom materiálových plošín

Rad SLA pomáha pri výškových prácach dopravovať materiál do výšok 8 m.

Materiálové plošiny

Genie SLA 20
Genie SLA 25