Samohybné nožnicové plošiny sú vhodné pre práce, kedy pracovný priestor umožňuje stroju pohyb kolmo nahor. Pri väčšine strojov možno rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Takéto rozšírenie koša sa vyznačuje vysokou nosnosťou a umožňuje vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere. Pri týchto strojoch nie je zaručený väčší stranový dosah. Podľa prostredia použitia ich delíme na elektrické, dieselové a hybridné.